ניסוי בהתכת נחושת בשיטות קרומות שנעשה באתר הפטריה בשנת ‭,1982‬ כחלק מעבודת מחקר על המטלורגיה הקדומה בבקעת תמנע