אתר פולחן עם שבע מצבות בראש מעלה יתרו מן האלף הרביעי לפסה'נ, מזרחית לבקעת עובדה, מבט ממזרח, לרגלי המצבה האמצעית - שולחן מנחות