טור "שניות" בנחל שחרות, מזרח בקעת עובדה, מבט מצפון