קצה מפוח עשוי חרס ומצופה בסיגי נחושת. נמצא באתר התכה מן האלף השלישי לפסה"נ, בוואדי ריקוטיה שבדרום סיני