גורן מן האלף הרביעי והשלישי לפסה"נ במזרח בקעת עובדה. הגורן נחצבה לתוך גורן גדולה וקדומה יותר, שקטע מהקיר הגובל בה נראה מימין לגורן החצובה. לידה נראות ממגורות עגולות ובתי מלאכה לתעשיית צור