חוד מחרשה (משמאל) ומעדר (מימין) עשויים אבן גיר קשה, מן האלף הרביעי לפסה"נ, שנתגלו באתרי בקעת עובדה