מגל משוחזר מלהביט שנמצאו בבקעת עוברה (צורתו הועתקה ממגל ניאוליתי שהתגלה במערת נחל חימר)