אתר קבורה במערב אילת, הכולל מתקן בנוי ובו שריד של עץ מקודש, מבט ממערב