ציורי הנמרים מבקעת עובדה (הקווים המנוקדים מציינים שחזור)