תולדות אזור אילת והנגב הדרומי לאור התגליות והמחקרים החדשים

המחקר הארכיאולוגי במזרח התיכון התמקד מראשית ימיו בחלקיו הנושבים , בעוד שהמדבריות זכו רק להתייחסות מעטה . אולי בשל כך התמונה ההיסטורית תרבותית של המדבר היתה עד עתה חלקית ומקוטעת . הנגב נחשב לשממה שנושבה לתקופות קצרות בלבד , והשרידים יוחסו בדרך כלל לישובי ארעי . תמונה זו הולכת ומשתנה בהדרגה . בסוף שנות השבעים הוחל בסקר חרום בנגב , לקראת פריסה מחדש של כוחות צה"ל בעקבות הסכם השלום עם מצרים , ובמשך ארבע שנים נתגלו כ 11 , 000 אתרים חדשים . באותה עת החלו גם סקרים ארכיאולוגיים נרחבים במדבריות ערב . הממצאים מעידים על רציפות ישובית ועל תרומת אוכלוסי המדבר לתרבות המזרח הקדום בתחומים שונים , כמו הפקת הנחושת ובנושאי דת ופולחן . באזור אילת נתגלו אתרים רבים ייחודיים : בקעת תמנע זורה אור על תולדות המטלורגיה הקדומה , ובבקעת עובדה התפתחה חקלאות משגשגת . באתר קבורה במערב העיר אילת רווחו מנהגי קבורה ופולחן קדומים , שטרם נמצאו באתרים אחרים , וסמוך לאילת פעלו במאות השמינית-עשירית לסה"ב שני אתרים לכריית זהב והפקתו . התקו & ה הניאוליתית 4500-8500 ) ל & סה '' נ ) השרידים מתקופה זו באזור אילת , מאפשרים לראשונ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל