מעוללות השם אילת/אילות

מיכאל גרינצויג השם אילת מופיע שמונה פעמים במקרא ; ארבע פעמים בצורת אילת ( בפתח ! כאילו מדובר כאן בצורת סמיכות ) וארבע פעמים בצורת הריבוי אילות ( פעם אחת חסר י . (' בספר מל"ב טז , ו מופיע השם שלוש פעמים פעם בצורת הריבוי ופעמיים בצורת נקבה יחיד . כמו כן מופיעה הצורה ביחיד במל"ב יד , כב , בעוד שהמקבילה בדה"ב כו , ב מופיעה בצורת הריבוי . בכל אלה הכוונה לישוב המצוי בצפון מפרץ הים האדום , אך המקום לא זוהה בוודאות עד היום . בספרות התנאים מופיע השם אילת פעם אחת בלבד , משנה מעשר שני ה , ב . בכתב יד קאופמן וכן בכתב יד פאריס 328 מופיע הניקוד אילת כבמקרא , בכתב יד פארמה - 138 אילת . חילופי קמץ / פתח וסגול / צירה בכתבי יד אלה אינם צריכים להתמיה , שכן כבר עמדו על חילופים אלה בכתבי היד הנ"ל ואין כאן מקום להאריך . למקורו של השם רווחות שלוש הצעות . השם נגזר כנראה משורש א . י . ל במשמע עץ גדול ומכאן גם שם העץ אלה . יש להעיר שלאלה כמה תת מינים , שתפוצתם דרומה מהר הנגב היא דלילה ביותר . אף על פי כן נמצא ריכוז של עצי אלה צפונה לאילת . על אפשרות אחרת שממנה נגזר השם מא . י , ל במשמעות RAM העיר נ , אביגד . מש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל