שחף לבן־עין, מין מיוחד לים סוף (צילום; ד, יקותיאלי)