גלי נדידה של דורסים באילת באביב. המספרים הם מספר ממוצע של דורסים שנספרו במהלך ספירות דורסים שנערכו בשנים ‭1988-1985‬ על־ידי המרכז הבינלאומי לצפרות באילת