סלודורה פרסית, ששורשיה נחשפו לרוחות צפוניות במפרץ אילת