איור ‭:10‬ דגי שונית טיפוסיים. ‭,1‬ זהרון ‭.2‬ נקאי ‭,3‬ תוכינון ‭,4‬ אלמונית פסים ‭.5‬ משושן ‭.6‬ קופסינון