איור ‭:8‬ בעלי חיים אופייניים לשונית, ‭.1‬ ניזרן ‭,2‬ חבצלת ים ‭,3‬ סלילנית ענק ‭,4‬ עפרונן ‭,5‬ צדפת ענק