איור ‭;6‬ דגמי התרבות אל־מינית באלמוגים (מקור: דפני, תשל'ח) א, התחלקות פוליפ לשניים ב, הנצת פוליפי־בנות לצידו של הפוליפ הראשי ג. הפרדות "ענפים" במושבה מסועפת