איור ‭;5‬ צמחים ובעלי חיים במנגרוב סיני ‭.1 ,‬ עץ אביצניה ‭.2‬ חלזון סטרומבוס מכניף ‭.3‬ אתת ‭.4‬ מדוזה קסיופיה