איור ‭? A‬ עשבי בנ^ אילת. ‭,1‬ ימון הקשקשים ‭.2‬ עציון ריסני (מקור; ויזל וליפשיץ, צמחי מים בישראל, רשות שמורות הטבע)