איור ‭:3‬ בעלי חיים אופייניים לאזור הכרית הסלעי. ‭.1‬ חלזון ארגמנית ‭.2‬ חלזון צלחית ‭.3‬ זנקן ‭.4‬ רכיכה ביטון ‭.5‬ חלזון תולעון ‭.6‬ נחשון ים ‭.7‬ חלזון סהרונית ‭.8‬ צדפה אוסטרית ‭.9‬ סרטן בלוטן