איור ‭!2‬ חתך סבמטי של אזור הברית הסלעי (מקור: י ‭(ram ! n ,‬