איור ; מפה בתימטרית של מפרץ אילת, המראה את מערך ההעתקים והשקעים המעוינים המהווים את תהומותיו (מקור; בן אברהם וחבריו,תשמיז)