שטפון בואדיות מעל אילת, אפריל 1993 (צילום: ש. תגר)