איור ‭:3‬ דגם סופת הגשם של ‭11.3.1966‬ (סופת מען) בדרום ירדן ובדרום הערבה (על ‭(Schick 1971a &‬ (מתוך שיק א‭,1990.‬ שטפונות בסובב צחיח קיצץ: היבטים הידתלוגיים‭.(‬