איור r רשם נגר מצטבר עבור שני ארועי סופה בנחל יעל. א. ארוע 12א, ‭;20,2.1975‬ ב, ארוע ‭,4‬ תחנות הגשם 22 ו־24 הן בפסגות ההרים בגובה כ־300 מ' מעל פני הים. תחנות הגשם 30א ר31 ממוקמות בעמקים, כ־100 מ' יותר נמוך. כל התחנות מרוחקות כרי מאות מטרים אחדים זו מזו