איור ‭:2‬ התפלגות הגשם ה"חזק" (מוגדר כבעל עוצמה של יותר מ־14 מ"מ/שניה, על פי יחידות זמן של 3 דקות) לפי דרגות של עוצמה, נחל יעל, ‭1968-85‬ (על פי גתנבאוט ‭(1986‬