איור ‭:5‬ המבנה הגיאולוגי לאורך השבר הסורי אפריקני באזורנו (מתוך: ‭•\j\-a‬ ש‭,1985.‬תולדותיו של בקע ים המלח והערבה על רקע נדידת היבשות)