איור ‭:4‬ חתך גיאולוגי סכמטי באזור אילת (מתוף אידלמן א. ‭,1984‬ תהליכים בעיצוב הנוף באזור אילת)