איור ‭:3‬ יחידות המבנה העיקריות א, היחידות הסטרטיגרפיות טרם השבירה ב. שבירה ויצירת מערכת גושים מורמים ומורדים (הורסט, גרבן‭,1 :(‬ דרום בקעת הירח ‭,2‬ גרבן נטפים ‭,3‬ הורסט המלכים הגדולים ‭.4‬ גרבן יותם ‭.5‬ הורסט שחמון ‭.6‬ בקע הערבה ‭,7‬ הרי אדום (מתוך: אידלמן ‭,1984 .K‬ תהליכים בעיצוב הנוף באזור אילת)