טבלה v התקופות הגיאולוגיות ומשמעותן (מתוך: ipn ש. ‭,1985‬ תולדותיו של בקע ים המלח והערבה על רקע נדידת היבשות)