איור ‭:2‬ יחידות הסלעים באזור אילת, תאור סכמטי של התהליכים בהם נרצח א, קרום קרום ב. יצירת המאסיב תהליכים מאגמאתיים ומטמורפיים ג. הרמה, גידוע ויצירת הפנפלין ד. זרימת נחלים, הרבדת היחידה הקלאסטית התחתונה ה, השתפלות. הצפת הים והדברת יחידת סלעי המשקע הימיים ו. הרמה נוספת, זרימת נחלים והרבדת היחידה הקלאסטית העליונה (מתוך: אידלנון א. ‭,1984‬ תהליכים בעיצוב הנוף באזור אילת)