איור ‭;1‬ חתך עמוד כולל (סכמטי) באזור אילת (שרטוט: ח. גינת)