עיצוב הנוף באזור אילת

אילת ממוקמת בנוף מגוון ומרהיב , שבו חשופים סלעים מסוגים שונים - סלעים מותמרים , סלעי יסוד , סלעי משקע יבשתיים וימיים , העתקים גיאולוגיים החוצים את האזור מדרום לצפון וממזרח למערב . מגוון המסלע , המבנים הגיאולוגיים והנופים המורכבים מעידים על היסטוריה גיאולוגית מעניינת שמשכה מאז ומתמיד את תשומת לב החוקרים . מראשית המאה נערכו באזור עבודות סקר ומחקר רבות ומגוונות . תצפיות שדה ומיפוי מפורט מסייעים לנו כיום להבין את ההיסטוריה הגיאולוגית של הנוף לשלביו . הסלעים הבונים את החתך הגיאולוגי ( איור ( 1 נוצרו במעמקי כדור הארץ , חלקם בנחלים ובאגמים וחלקם בימים קדומים . פעילות הכוחות הפנימיים בכדור הארץ , שהביאה ליצירת מבנים גיאולוגיים , ובעקבותיה חשיפה , בליה , סחיפה והרבדה , סייעו בעיצוב הנוף הנוכחי . ההיסטוריה הגיאולוגית של אזור אילת השלב הפרה קמברי אזור אילת נמצא בשולים הצפוניים של המסיב הערבו נובי שנוצר בתקופת הפרה קמבריום ( לפני יותר מ 550 מליון שנה , ( מתקופה זו נחשפים באזור סלעים מותמרים ( מטמורפיים ) וסלעי יסוד ( מגמתיים ) המעידים על שני שלבי הפעילות : השלב המותמר והשלב המגמתי . - הקדומים בי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל