‭,1‬ הלגונה ואזור המלונות בצילום אוויר מצפון־מערב (צילום: ־אופק־) בעמי הבאים; ‭.2‬ אילת בצילום אוויר; תפרוסת העיר במבט־על (גילום: 'אופק‭(-‬