‭,3‬ המרינה ואזור בתי המלון בצילום אוויר, מבט ממזרח (צילום: ד. טל,מ. הרמתי)