אילת אדם, ים ומדבר

אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל 94-93 שנה חמש עשרה יוני / 1993 סיון תשנ"ג רשימת המשתתפים חנן גינת מנהל מרכז לימודי מדבר , קיבוץ סמר ר"ר יעקכ דפני מנהל אקדמי , מכללת אילת . תושב אילת ד"ר בני שלמון חוקר ומדריך בכיר , בי"ס שדה אילת . תושב אילת דוד ( דדו ) יקותיאלי מנהל המרכז הבינלאומי לצפרות . תושב אילת מיכאל גרינצויג מרכז לימודי ארץ ישראל , משרד החינוך והתרבות ירושלים עוזי אבנר ארכיאולוג מחוז אילת , רשות העתיקות . תושב אילת נתן שור חוקר ארץ ישראל ד"ר גני טרה לשעבר מנהל מכללת אילת . תושב אילת שמוליק תגר עתונאי , חבר מערכת עתון "דבר . " תושב אילת צחי ויטלזון בוגר החוג לגיאוגרפיה , ירושלים  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל