הערה ו שמות האישים מתייחסים לשמות המשפחה (למעט 15 מאוזן, שבו מובא השם המלא‭.(‬