תשבץ ארץ ישראל מס' 14

/ אלי ש ילר מאוזן : . 1 עיר ביהודה . . 5 מייסדה של ההסתדרות הציונית העולמית . . 8 גוף . . 9 נס . . 11 חוקר אסלאם , איש אוניברסיטת תל אביב . . 13 עי חורבות . . 15 אמן ידוע , ממורי יבצלאלי הראשונים . . 18 בר מובחר . . 19 מחילות צה"ל . . 21 יהיר . . 22 לשון . . 24 פרח קוצני . . 26 מאנשי המופת של העלייה השנייה , ומעצב דמותה של תנועת העבודה בארץ . . 28 אם קונסטנטינוס קיסר , שזיהתה רבים מהמקומות הקדושים לנצרות בארץ . . 30 אפר המזבח . . 31 מרכז . . 32 נצח . . 33 אדמה חרבה . . 34 ראשון חוקרי א"י מבני עמנו .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל