למעלה , פנים מערה 4 בקומראן, שבה נמצאו רבים מקטעי המגילות