סקירת ספרים חדשים

מחקר * ארך ישראל מנחם קיסטר ועורן ) מגילוח . קותרזון a ^ pnm qr"a בשני כרכים , כ ם 69 עמי . יד יצחק בן צבי , מגילות קומראן נמנות עם התגליות הארכאולוגיות החשובות ביותר בכל הזמנים . נוצר תחום מחקר חדש , שהשפיע על תחומים אחרים : הספרות היהודית הקדומה , ההיסטוריה של ימי בית שני , נוסח המקרא , פרשנות המקרא , הספרות התלמודית , הנצרות , השפה העברית ועוד . החומר שנתגלה כולל כמה מגילות במצב השתמרות טוב ואלפי קטעים קטנים ( חידתיים לעתים קרובות ) של מגילות . בעשרות השנים האחרונות הטקסטים מקומראן הכתובים עברית , היו פחות נגישים לקורא העברי , משום שלרשות בני אומות העולם עמדו ספרי מבוא מפורטים ותרגומי הטקסטים . הספר שלפנינו מבקש לתקן חסרון זה . שלושים המאמרים בספר , פרי עטם של חוקרי מגילות בעלי שם , מעמידים מבוא מקיף לטקסטים מקומראן , סגנונם ועולמם . בין מגוון הנושאים : התגליות הארכאולוגיות , המגילות המקראיות ; המגילות החשובות והבעיות הכרוכות בהן ; כתתיות , תאולוגיה , לוח השנה , לשון המגילות ועוד , היחס בין קומראן לכתבים אחרים - ספרים חיצוניים , ספרות נוצרית וכתבי חז"ל .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל