‭pnyn unn‬ על השכונות החרדיות הראשונות של ירושלים. 1912 משמאל לימין‭.-‬ בתי הונגרים, בתי מילנר, מסגד נבי עוקשה, מאה שערים, בית ישראל, בתי ורשה, בתי הורנשטיין, שכונת בית שלם (תימנית‭,(‬ חצר מוסאיוף, שכונת הבוכרים. (סייע בזיהוי, ראובן גפני)