ירושלים והר הבית במבט מדרובו־מזרה, ממעלה כפר השילוח. 1912