אכסניית הנוטרדם בבניינה. בערך 887ו (נחנכה רשמית ב־904ו)