ירושלים במבט מהחומה מערבה. 1912 נראים: רחבת שער שכם, בי"ס שמידט ואכסניית הנוטרים (ברקע משמאל)