החומה הצפונית של ירושלים והאזור הבלתי נושב שמחוץ לחומות. משמאל נראה שער הפרחים. הגבעה מימין היא א־סהרה - מקום בית הקברות המוסלמי מול שער שכם. 1905 (שחי התמונות צולמו עבור ספר על חומות ירושלים מהתקופה העותימאנית, שלא הושלם)