תהלוכת עולי רגל מוסלמים בדרכם לחגיגות נבי מוסה, עוברים בדרך הייסורים (ליד התחנה השלישית‭1910 .(‬ בערך