ביבליוגרפיה: עופר בר יוסף ויוסף גרפינקל, הפריהסטוריה של ארץ ישראל, הוצאת אריאל, ירושלים ‭,2008‬ עמי ‭.316‬