‭: pJ^K!‬ מצבותיהם של המיסיונרים האמריקאים אסא דודני וויליאם תומסון ורעייתו אלייזה. משמאל: מצבתו של מורה הדרך רולה פלויד, משרידי מתיישבי המושבה האמריקאית של אדמס ביפו, המראה כיום