מצבות על קיר בית הקברות האמריקאי בעמק רפאים, המראה כיום