מפה ‭.4‬ בית הקברות הגרמני ובית הקברות האמריקאי בעמק רפאים המקור: מהדורה ראשונה של מפת ירושלים המנדטורית ‭1:1 0,000, Survey of Palestine, laffa, 1 925 JERUSALEM, First Edition‬